"Yaxşılığın əvəzini artıqlaması ilə verəndir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə