"Hidayətdə olanı və doğru yoldan azanı ən yaxşı biləndir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə