"Möminlərə imanı sevdirib, küfrü çirkin göstərəndir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə