"İman edənlər üçün şəfa, hidayət və rəhmətdir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə