"Quran ayələri Allah qorxularını və imanlarını artırır" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə