"Başlarına gələn hər şeyi xeyir gözüylə dəyərləndirirlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə