"Allaha, hökmlərinə və elçilərinə könüldən itaət edərlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə