"Bütün gücləriylə Allah yolunda mübarizə apararlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə