"Lazım olarsa mübarizədə imanlarını gizlədə bilirlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə