"Pisliyə ən gözəl şəkildə qarşılıq verirlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə