"Daima yaxşı və gözəl davranışlarda olurlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə