"Müsəlman olması üçün kimsəni məcbur etməz, məcburiyyət tətbiq etməzlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə