"Bir-birlərinə qarşı təmkinli və hörmətlidirlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə