"İnkar edənlərlə möminlərə qarşı əməkdaşlıq edirlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə