"Mənfəətləri üçün möminlərin arasında mömin kimi davranmağı davam etdirərlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə