"Mənfəətlərini qarşılaya bilmədiyi zaman möminlərdən ayrılarlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə