"Mənfəətlərinə uyğun olduqda möminlərdən olarlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə