"Üzlərindən, qüsurlu baxış və söhbətlərindən tanınarlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə