"Üzlərindən, qüsurlu baxış və söhbətlərindən tanınarlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.