"Davamlı zənnlərə aldanar, şübhəyə düşərlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə