"Cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsinə atılacaqlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə