"Allaha, dinə və iman gətirənlərə qarşı kin və nifrət bəsləyərlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə