"Allaha, dinə və iman gətirənlərə qarşı kin və nifrət bəsləyərlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.