"Allah və din haqqında məlumatları olmadığı halda müzakirə edərlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə