"Dünyadakı bütün cəhdləri boşa gedəcəkdir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə