"Allahın özlərini öldükdən sonra dirildəcəyinə inanmazlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə