"Mənfəətlərinə və nəfslərinə uyğun gəlməyən əmrləri yerinə yetirməzlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə