"Peyğəmbərlərin haqq olduqlarını bildikləri halda yalanlayarlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə