"Hz.İsa və Hz.Davud tərəfindən lənətlənmişdirlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə