"Həqiqətdə Hz.Məhəmmədin peyğəmbər olduğunu bilirlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə