"Öz dinlərinə uymadıqları üçün möminlərdən razı olmazlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə