"Möminlərlə Allah haqqında mübahisəyə qalxarlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə