"Allahın, lütfü kitab əhlindən istədiyinə verdiyi" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə