"Hz.Məryəmin Allah tərəfindən seçilmiş olması" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə