"Hz.İsaya Tövrat və İncilin öyrədilməsi" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə