"Hz.İsanın İsrail oğullarına elçi göndərilməsi" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə