"Hz.İsanın Hz.Adəm kimi torpaqdan yaradılması" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə