"Kitab əhlindən ölmədən ona inanmayacaq kimsənin olmaması" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə