"Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlərin küfrə düşməsi" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə