"İncil sahiblərinin onunla hökm verməsinin əhəmiyyəti" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə