"İncilə tabe olsalar saysız nemət veriləcəyi" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə