"Özlərinə veriləni daimi saxlamadıqca doğru yolda olmamaları" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə