"Məryəm Oğlu Məsihin sadəcə elçi olması" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə