"İsrail oğullarından inkar edənlərə Davud və İsanın lənət etməsi" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.