"Məryəm və Hz.İsanın sığınmağa əlverişli bir təpədə yerləşdirilməsi" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə