"Ölümdən ancaq Allaha və axirət gününə inanmayanlar qorxarlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə