"Göylərdə və yerdə olan hər kəs qorxuya qapılmışdır" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə