"Qiyamət günü Rəsullar şahidlik üçün çağrılırlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə