"İman etməyənlərin qiyamət gününü yalan saymalarına qarşılıq görəcəkləri əzab" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə