"Qiyamət günü hər şey açıq-aşkar olaraq ortaya çıxacaqdır" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə