"Cənnətdə insanın nəfsinin istədiyi hər şey vardır" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə