"Əzab davamlı olacaq və yüngülləşdirilməyəcəkdir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə